Nøkkelfakta om


Solbakk (Ryfast)


 • Verdens lengste og dypeste veitunnel
 • Dypeste punkt er 292 meter under havet
 • 2 parallelle tunneler 2 x 7 980 m (T8.5, 68 m²) tofelts veitunneler
 • 31 tverrslag og 1 fjellhall
 • Sjøfylling av utgravd materiale 1 200 000 m³
 • Portaler 2 x 250 m
 • Geologi: Gneis
 • Gravemetode: boring og sprengning
 • Injeksjon 2 300 tonn 
 • Transport av masser direkte til havet ved bruk av transportbånd
 • Innvendig foring med membran, sprøytebetong og betongelementer: 275 000 m²

INNTRYKK

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

      


​​​​​​​​