Nøkkelfakta om


Snekkestad


  • 2 100 m lang (135 m²) dobbeltsporet jernbanetunnel (332'000 m³)
  • Geologi: Basalt og rombeporfyr
  • Gravemetoder: boring og sprengning, rørskjerm (60 m) 
  • Injeksjon: 208 runder, 10 000 t sement
  • Standard bergsikring: sprøytebetong (9 930 m³) og systematisk fjellbolting (19 600 stk.)
  • Ekstra bergsikring: armerte sprøytebetongbuer (36 stk.), stålbuer (57 stk.)
  • Innvendig foring med betongelementer, 51 350 m², PE-skum og sprøytebetong, 12 360 m², membran og sprøytebetong, 2 700 m²
  • Rørspunt i portalområdet
  • Betongportal 50 m

INNTRYKK

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

      


​​​​​​​​