Nøkkelfakta om


Skullerud Enebakkveien


 • Oppdragsgiver: Oslo kommune vann- og avløpsetaten 
 • En 3330 m lang hovedtunnel med 30 m2 for en 1000 mm vannledning
 • Underjordisk omlastingsstasjon
 • To adkomsttunneler på 110 m og 125 m 
 • To sjakter på 10 m og 15 m
 • 1400 m med systematiske injeksjoner
 • Utgraving i urbane områder
 • Strenge vibrasjonsgrenser
 • Alle maskiner og lastebiler kjører på biodrivstoff eller strøm
 • Utlasting ved bruk av ITC
 • 3D-modellering av geologiske forhold 

INNTRYKK

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

      


​​​​​​​​