Nøkkelfakta om


Nordnes


 • Totalt prosjekt består av en 5 810 m lang (T9.5, 71 m²) tofelts veitunnel, 100m bro, tekniske rom og tunnelutvidelser 
 • Anleggsområde plassert over polarsirkelen 
 • Fjell med høy risiko for store skred, lokal permafrost 
 • Geologi: Gneis 
 • Gravemetode: boring og sprengning
 • Utgravd lengde og volum: 5 970 m, 470 000 m³ 
 • Innvendig foring av PE-skum og sprøytebetong: 70 000 m² 
 • Portaler: 50 m og 15 m 
 • En 100 m lang bro (forspent, 450 t armering, 2 000 m³ betong)
 • Mudring av havbunn og ny fylling for ny vei (49 000 m³)
 • Deponering av tunnelstein til sjøs (420 000 m³)


INNTRYKK

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

      


​​​​​​​​