​Nøkkelfakta om


Løvstakken


 • To parallelle tunnelløp på 2 900 m hver – en tunnel for Bybanen og en tunnel for fotgjengere og syklister
 • Gang- og sykkeltunnelen vil bli Europas lengste og verdens nest lengste
 • To depothaller for lagring og vedlikehold av Bybanens trikker samt servicetunnel
 • 5 nisjer for tekniske bygninger og pumpestasjon
 • Portalarbeid på Fyllingsdalen anleggsområde, inkl. 3-armet rundkjøring på toppen av portalen
 • Utgraving på flere tunnelstuffer samtidig
 • Fyllingsdalen anleggsområde ligger i et tettbygd område og 50 meter fra et av Bergens største og mest populære kjøpesentre 
 • Kristianborg anleggsområde ligger delvis plassert under E39, omgitt av boligområder og næringsområder på alle sider 
 • Gravemetode: boring og sprengning
 • 500 000 m3 masser som skal graves ut
 • Geologi: Granittisk gneis og øyegneis
 • Toppmoderne vannbehandlingsstasjon på begge anleggsområdene
 • Redusert CO2-utslipp ved bruk av elektriske maskiner, elektriske biler og sedimentpresse
 • Installasjon av rørskjerm i banetunnel på Kristianborg anleggsområde
 • Vann- og frostsikring med uisolert membran på ca. 117 500 m2

INNTRYKK

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

      


​​​​​​​​