Likestilling

Marti har nulltoleranse for diskriminering, og har fokus på å hindre forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og forfremmelse. Likestilling- og mangfolds arbeidet er forankret i og er en integrert del av konsernets strategi, verdier, policies og retningslinjer som beskrevet i Code of Conduct.

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

      


​​​​​​​​