​Integrert ledelse


 

Marti Group fikk sin første kvalitetssertifisering i 1997. Fremragende kvalitetsledelse er en av våre kjerneverdier. Vi jobber hele tiden med å optimalisere tjenestene våre ved å fokusere på prosessforbedringer og stille strenge krav til sikkerhet, bærekraft og miljø.

Marti Group har et stort ekspertteam som gir datterselskapene råd og støtte og påtar seg ansvaret for diverse felles ledelses- og koordineringsoppgaver.


 


​​​​ ​​
 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

​​​​​​​​