19.06.2020
Ny Vannledning Skullerud – Enebakkveien

Ved nåværende tidspunkt er 23% (646 m) av utgravingen mot nord fullført. Dette tunnelløpet vil til slutt slå gjennom til det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Skullerud. Prosjektet er for øyeblikket i en fase der systematiske injeksjoner utføres for å sikre tunnelen mot innlekkasje av forurenset vann fra et gammelt avfallsdeponi. Det forventes at dette arbeidet vil fortsette minst 800 meter til.

Den 520 meter lange utgravingen mot sør er 90% fullført. På grunn av uforutsette geologiske forhold i den sørlige forskjæringen, må tunnelarbeidet i dette området opphøre i juni frem til arbeidet med forskjæringen kan utføres.

SØRLIG FORSKJÆRING "ENEBAKKVEIEN"

På slutten av 2019 ble det oppdaget at portalen som byggherre hadde planlagt i Enebakkveien ikke hadde nok overdekning til å bli gravd ut på en trygg og sikker måte. Nye grunnundersøkelser ble utført, og byggherre valgte å omprosjektere vannledningen i portalområdet. Prosjekteringsteamet fra Marti er i ferd med å fullføre den nye prosjekteringen for forskjæringen, hvilket vil bli utført på slutten av sommeren 2020.

NORDLIG FORSKJÆRING "SKULLERUD"

Hovedtunnelen vil slå gjennom inn i et eksisterende anlegg. Arbeidet med forskjæringen forventes å finne sted rett etter at den sørlige forskjæringen er fullført. Arbeidet vil inkludere svært forsiktig sprengning, ettersom arbeidet utføres i umiddelbar nærhet til det eksisterende vannbehandlingsanlegget.

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

      


​​​​​​​​