17.02.2017
FREMDRIFT FOR ANLEGGSARBEIDET VED VANNKRAFTSTASJONEN BURFELL (ISLAND)

Arbeidet med utbyggingen av vannkraftstasjonen Burfell (100 MW) begynte våren 2016. Kammeret hadde et utgravingsvolum på 35 000 m3. Da dette arbeidet startet, var de to 100 meter lange sjaktene, i tillegg til ulike vann- og adkomsttunneler, allerede gravet ut. Betongarbeidet i kammeret, det hydrauliske stålverket og konstruksjonene startet som planlagt.

De avsluttende arbeidene på den nye kraftstasjonen er planlagt avsluttet våren 2018. Når denne stasjonen kommer i drift, blir den en av de store kraftforsyningsstasjonene i Reykjavik.

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

​​​​​​​​