31.10.2019
Løvstakken - full fart fremover

Prosjektet til 800 MNOK innebærer bygging av to tunneler og to fjellhaller, som skal brukes som oppstillingsplass for trikker.

Nå pågår drivingen av de to hovedtunellene, de to fjellhallene og en adkomst til fjellhallene. Vi arbeider også med betong og grunnarbeider ved den vestre portalen som er i Fyllingsdalen. Prosjektet vil pågå til Februar i 2022.

Seks samtidige arbeidssteder

Hovedtunellen, servicetunellen, de to fjellhallene med adkomst samt betongarbeid ved portalen pågår samtidig.

Våre Marti arbeidsfolk i Bergen har de første månedene drevet ca 950 meter med tunnel. Ca 66.000 m3 med utsprengt fjell har blitt kjørt ut fra tunellene. Vi har utført ca 1.300 tonn med sement injeksjon, på grunn av veldig høy innlekkasje. Betongarbeidet i den 70 meter lange betong kulverten går fremover som planlagt.

De to tunellene er 2.900 meter lange, og de to fjellhallene har et tverrsnitt på ca 130 m2. Disse drives med tradisjonell driving. Til sammen vil vi kjøre ut ca 500.000 m3 med sprengstein.

Prosjektet

Den nye tunellen gjennom Løvstakken gjør at Bybanen forbinder bydelen Fyllingsdalen til Bergen sentrum. Ett løp vil være for ordinær drift av Bybanens trikker, mens det andre fungerer som sikkerhets og service tunnel, i tillegg til å være gangvei og sykkelsti. De to fjellhallene vil benyttes til oppstillingsplass for trikker.

Med sine 2.900 m vil sykkeltunellen bli den lengste i Europa og den nest lengste i verden.


Video Bybanen Planforslag

News Bygg.no

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

      


​​​​​​​​