16.12.2016
Gjennomslag nord for polarsirkelen

Den nye dobbeltsporede veistrekningen på E6, korter ned avstanden mellom Troms og Nordkapp med 8 kilometer. Den nye veien vil også forbedre trafikk-sikkerheten på denne tidligere rasutsatte veistrekningen. Den nye strekningen forventes åpnet for normal ferdsel tidlig i 2018.

 
Marti AS
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

​​​​​​​​